VHA

بسم الله الرحمن الرحیم

شعر پر محتوای شهریار در باره انقلاب کربلا

شیعیان دیگر هوای نینوا دارد حسین  -روی دل با کاروان کربلا دارد حسین

از حریم کعبه ی جدش به اشکی شست دست - مــروه پشت سر نهاد، اما صفا دارد حسین

می برد در کربلا هفتاد و دو ذبح عظیم - بیش ازین ها حرمت کوی منا دارد حسین

پیش رو راه دیار نیستی، کافیش نیست - اشک و آه عالمی هم در قفا دارد حسین

بسکه محمل ها رود منزل به منزل با شتاب - کس نمی داند عروسی یا عزا دارد حسین

رخت و تاراج حرم چون گل به تاراجش برند - تا به جایی که کفن از بوریا دارد حسین

بردن اهل حرم دستور بود و ســــــــرّ غیب - ورنه این بی حرمتی ها کی روا دارد حسین

سـروران، پرانگان شمع رخسارش ولی - چون سحر روشن که سر از تن جدا دارد حسین

ســـــر به قاچ زین نهاده، راه پیمای عراق - می نماید خود که عهدی با خدا دارد حسین

او وفای عهد را با ســـــــــر کند سودا ولی - خون به دل از کــــوفیان بی وفا دارد حسین

دشمنانش بی امان و دوستانش بـــــــی وفا - با کدامین سر کند، مشکل دوتا دارد حسین

سیرت آل علی (ع) با سرنوشت کربلاست - هر زمان از ما یکی صورت نما دارد حسین

آب خود با دشمنان تشنه قسمت می کند - عزت و آزادگی بین تا کجا دارد حسین

دشمنش هم آب می بندد به روی اهل بیت - داوری بین با چه قومی بی حیا دارد حسین

بعد ازینش صحنه ها و پرده ها اشک است و خون - دل تماشا کـــــــــــــن چه رنگین سینما دارد حسین

ساز عشق است و به دل هر زخم پیکان زخمه ای - گوش کــــــــن عالم پر از شور و نوا دارد حسین

دست آخر کز همه بیگانه شد دیدم هنوز - با دم خنجر نگاهـــــــی آشنا دارد حسین

شمر گوید گوش کردم تا چه خواهد از خدا - جای نفرین هم به لب دیدم دعا دارد حسین

اشک خونین گو بیا بنشین به چشم شهریار- کاندرین گوشه عزایی بی ریا دارد حسین

خاطـــــــراتی از شب قـــــــــــــدر

امشب شب قدر و زیبا ترین شبی از شبهای عمرم هست که شاهد بر آن هستم , امّا اینکه تا کجا در این شب رحمت به اهداف انسانی ام نایل آیم را خدای واحد خود داند , زیراکه بنده را کجاست توان آن , تا که بتواند به اهداف رسیدن را درک کند و با اصلاح نفس و یا صلحی که بین او و خدا برقرار می شود را آنطور که  باید حس کند.

انسان لجوج و ظالم بر نفس خویش بوده و مدام در زیان و خسران است زیراکه در اکثریت خواسته هایش جز مرام دنیایی و دنیا طلبی بیش نیست و امروز تمام گرفتارهای موجوده بشر از جهالت , لجاجت و کینه های درونی او سر چشمه گرفته و فساد موجوده روز ارمغان حسادت و خود خواهیهای این موجود دوپاست که اینک جهان در آتش جهلشان می سوزد و قربانی میشود .

امشب شب بیست و سوم ماه رمضان و شب قدر است و شبیکه یاور مستمندان و پیشوای رستگاران در اثر شمشیر جهالت به شهادت می رسد و دنیایی دون را با فرق شکافته وداع می گوید ، در این زمینه غصّه و غمی بر من مستولی شد و نا خود آگاه زمزه نموده و با دیده دل اشک در چشانم نشست و این غبطه پیش آمد که خوشا بر تو ای علی مرتضی و ای پیشوای من که با فرق شکافته به اعلی ترین درجات به پیشگاه خدا رسیدی.

در این شب و یا در شبهای نوزده و بیست ویک خدا رحمتهای فراوانش را بر بشر نازل و از جمله این رحمت ها قرآن مجید می باشد که برای هدایت انسان بر زمین فرود آمد و عالم را به نور خود منور ساخت و راه رستگاری را به بشر ابلاغ نمود.

  پیامبر عزیز اسلام پیام الهی را که قرآن عظیم باشد را , بطور احسن بر بشر عرضه نموده و خواند و به ابلاغ همه رساند و فریاد زد که تو ای انسان رستگار نمی شوی مگر در سایه قرآن و رهنمایی های اهل بیتم بعد از من.

 در غدیر خم این رسالت را به پایان رساند و دست امام علی علیه السلام را بالا برده و چنین فرمود: ای شاهدان و حضور یافتان در صحنه اینک بر اساس حکم خدای جلیل به شما معرفی می شود که قرآن ناطق , و امام مستضعفان علی بن ابیطالب و فرزندان او که میراث بردار منند , بار سنگین هدایت را بعد از من بر اساس حکم پرورگار بر دوش دارند , هرکس من مولا و پیشوای اویم علی مولا و پیشوای او بعد از من خواهد بود , ای مردم بدانید که این انتخاب از من نیست و این حکم از جانب حق و پروردگار تان است که به ابلاغ تان رساندم و یقین بدانید که سر پیچی از حکم خدا گمراهی هست و  وای بر حال آناینکه بر خلاف این امر عمل کنند.

 امّا افسوس که دست شیطان از آستین عده بیرون آمده و مردگانی را در قبال اسلام علم کردند که با خواسته های مال و ریاست پرستی و دنیا خواهی های خویش آشکارا مانع رشد و نموی دین اسلام گردیدند ، و با ایجاد خلافت بجای امامت دین اسلام را به انزوای کامل کشاندند و اسلام از رونق باز داشتند.

 به هر حال خیلیها در این شب یعنی شب پر بهایی قدر با خدای خود نجوا دارند ، درد دل میکنند و بر خواسته هایشان پافشاری دارند , امّا من در دیار غربت با تمام عشقیکه به این شب داشتم و دارم هرچه که فکر کردم که کدام اعمال را در این شب بجا بیاورم نظر به خستگی روزانه که دامن گیر بود توان فعالّیت عبادی را از دستم گرفت و نگذاشت که با قدم های لرزان لا اقل به عبادت خدا بپردازم و از حضرتش تمنّاهای پی در پی کنم تاکه مرا در زندگی ام به خودم آشنا کند و عشق خود شناسی را در دل و جانم ترزیق کند ، تا باشد که بعد از شناخت خویش بخود آیم و بدانم که راه و رسم زندگی این نیست که من امروز به آن مشغولم.

پنجره اطاقم باز است و در این شب و سایر شب های دیگر , بیخبران در حال مستی و می خوارگی قیل و قال دارند و گرفتار خواسته های درونی خویشند و غرق در دنیای خود  و حتی در اذهان آنان خطور نه می کند که خدای عزیز و جلیل در این شب چه حکمت عظیمی را گنجانده و آن را در اختیار بشریت قرار داده است.

امّا در اینجا این موضوع را باید ثبت کرد که مسؤولیت عظیم محرومیّت اکثریت خفتگان تاریخ و بت و صنم پرستان و یا آنانیکه دین اسلام را نه میدانند و امروز دچار بیماری های روانی هستند , آدم می کشند , جنایت می کنند و هزاران بدبختیهای دیگری را مرتکب می شوند , بر  بردوش کسانب هست که مانع رشد و ترقی اسلام شدند و با حیله ها و نیرنگهای خویش نگذاشت که در عالم موجود , بشریت پیش از همه توسط اسلام به سعادت و رستگاری برسند.

 وای بر حال آنانیکه که بعد از رحلت پیامبر عزیز اسلام صل الله و علیه و آله در مقابل خدا و رسولش ایستادند و در برابر جبه حق یعنی ایمه اطهار صف آرایی کردند.

به هرحال بگذریم! ساعت یک شب و بچه ها همه در خواب نازند و کودکانی که هنوز بی خبر از هویت خویش هستند , امّا این بینوا که در این شب بزرگ هنوز بیدارم  و بعد از تهیه قهوه ی برای تفریح جسمی ام در لابلای اندیشه ام غرق در تجسوس می شوم که بدانم این انسان با این همه عظمتش که خدای عزیز از او به عنوان خلیفه و جانیشین خود یاد میکند ، چرا امروز این همه دچار سر درگمی شده اند؟
چرا این همه خودخوری و طمع و آز؟
 چرا این همه گرفتار بیماریهای روحی مانند استرس و خودکشیهای دسته جمعی و انفرادی؟
 چرا این همه دچار رفتار کودکانه با همدیگر هستند؟
 گاهی درنده خویی و چنگ انداختند به صورت هم و گاهی خاکبازیهای مشترک در کنار هم؟
 امروز که قرن 21 و قرن تمدّن است و قرن پیشرفت علم و کمال,
امّا این انسان با تمام این همه پیشرفت علمی و تکنوژی فوق العاده می بینیم که در جهان خویش کور و کرند. چرا؟

هر قدر سنجیدم و فکر کردم که چرا بشر امروز این همه دچار جنون شده اند و بیچاره تر از انسان های اولیه تاریخ؟ هیچ راهی نیافتم جز این موضوع که انسان امروز بریده از خویشتن خویش هستند و هویت انسانی خویش را که متضمّین اصالت اوست را از دست داده اند.

 امروز  انسان با تمام معنی در زندگی خویش فقط به آرایش  پٌست وجود خود مشغولند و بس , و هسته وجود انسانی خویش را فراموش کرده اند و لذاست که اصالت بشری او قربانی دید ظاهریش شده و هم و غم شان اینست که بٌعد حیوانی شان چاق شوند ولو اگر در سایه درنده خویی  این چاقی نصیب شود و بدست آید.

 در لحظه های آخر شب قرار دارم و در انتها خود شناسی و پی بوجود خویش بردن را اگر خواسته باشیم موشکافی نمایم از لابلای آن نعمت عظیم نصیب انسان می شود و آن اینکه , آنانیکه خود را شناخت به خالق خویش نیز خواهند رسید و شناخت از خالق هستی اطمینان و آرامش می آفریند و رستگاران عالم همیشه و در هر کجا که هستند از آرامش روحی و جسمی برخوردارند و با اطمینان کامل باید گفت که سعادت و رستگاری میسر نیست الا در سایه خدا پرستی و ایمان به حضرت حق. انشالله

بقلم اللهیاری 2008.9.23

بنام خدای سبحان
خوب است که نداریم

و الا امروز در انقلاب عقبگرد اقتصادی چه می شد؟ و یا چه بلایی بر سرما می امد؟

مثل است که هر گاه خواب دیدی که درتشناب در حال تخلیه هستی و یا با چشم خود در عالم خواب امواج کثافات را مشاهده می کنی , یقین بدان که در فردا و پس فردای آن روز , به پول هنگفتی خواهید رسید.

در حقیقت زر و زیور دنیا کثافتی بیش نیست و دل بستن به آن این معنی را می دهد که این بشر بینوا چرا این همه برای رسیدن به ثروت دنیا که همان کثافات باشد دل می بندد و دین و دنیایش قربانی آن می کند؟

امروز در حوادث اقتصادی جهانی زیانبار ترین مردم در میان جماعت جهانی کسانی اند که با مشاهده سقوط بورسها قلبهایشان از کار افتاده و سکته نمودiه اند و با دست خالی گرفتار در , دادگاهی شدند که در انتظار شان لحظه شماری می کردند.

در حقیقت اینچنین انسانها قربانی پولهای شدند که با حیله و نیرنگ های گونگون آن را بدست آورده و در بانکهای بی پایه ی آمریکا و اروپا زخیره کرده بودند.

 مخصوصاً اعراب جاهل امروز , سرمایه دارانی که از خون جامعه ی اسلامی سرمایه اندوخته و این اندوخته ها را در قلب دشمنان اسلام که همان بانکهای بیگانه باشد زخیره نموده و اینک این زخیره ها به خاکستری تبدیل شد که خدا آن را در قرآن وعده داده است که باد آورده ها را از آنجایکه گمان نه می کنند به خاک سیاهی تبدیل و پودر خواهند نمود.

برادر و خواهر مسلمان آیا میدانید که در این چند روز عقبگرد اقتصادی چه تعدادی از زالو صفتان قربانی سرمایه های شان شده اند؟

از کشور های گوناگون مخصوصاً اعراب جاهل این پیام به مشام می رسد که قربانی کثافات دنیایی هزاران نفر هستند که البته در اثر سکته مرده اند. اینکه فلج و نیمه فلج چه مقدار هستند را خدای سبحان خود داند.

امّا  شما برادران و خواهران من که زنده ی دین و ایمان کامل بخدای سبحان هستید امیدواریم که با داشتن سرمایه حلال و پاکیزه هویّت انسانی خویش را در پناه خدا حفظ نماید و از سرمایه های خدا دادی و حلال خویش برای حل مشکلات اجتماعی بهره ببرید که در واقع زخیره همیشگی برای تان خواهد بود.  انشالله

اسلام با زر اندوزی و سرمایه گذاری هرگز مخالف نیست و فقر را نکوهش کرده است , ولی اعتدال و میانه روی را اصل دانسته و حق و حقوق همگان را در اجتماع در نظر دارد که باید پرداخته شود. اسلام شخصیّت انسان را گرامی میدارد و یقیناً دوست ندارد که هویّت انسانی و عظمت انسان قربانی امواج کثافاتی شود که هرگز پایدار نیست.به قلم اللهیاری

©2003, Voice of Hazarajat  
Last Update : 2010/12/09
 
>>>Back to Home