VHAبسم الله الرحمن الرحیم

 

بنام خدای بزرگ

حال متکلم زکلامــــش پیــــــــــــداست                  از کوزه همان تراوت که در اوست

فرزندان قوم ومسؤولیتهای آنان درآینده

بامیان باستان سر زمین آبائی ومرکز تمدن 2500 ساله هزاره ها می باشد. این مرکز بیانگر  آثار تمدن هزاره هابوده و به جهانیان ثابت می سازد  که بومی ترین وکهن ترین مردم در افغانستان قوم هزاره هستند. هزاره ها با اندایشه عالی ودارای فرهنگ غنی , قوم صلح دوست هستند و با برکات فکری در کشور برای آبادی افغانستان  فعالند. و فرزندان این ملت با مشکلات فراوان , تعصب و تنگ نظریها که بر آنان تحمیل میشد و میشود, توانسته اند که هویت خویش را با عظمت حفظ و نگهداری نمایند. گرچه که دشمنان نادان در صدد ریشه کن ساختن این قوم بودند و هستند . اما ازآنجایکه خدای سبحان این مردم را پشتیبان میباشد , متعصبین کور نتوانستند که ندای این قوم را خاموش کنند و در آینده نیز  انشالله در قبال این مردم  عاجز و ناتوان خواهند بود. اما فرزندان قوم باید بیدار باشند و نباید دور اندیشی را از دست بدهند.  ممکين  است که با یک لحظه غفلت مشکلات فراون بوجود آید و درد ها ورنجهای گذشته تازه شود.

حالا روی سخن ما با نسل جوان ماست : خواهر و برادر مسلمان ما مسؤولند که با درایت فکری وعقلی و با تدّبر  و اندیشه های عالی بشریی که دارند , آینده خویش را ورق بزنند. گذشته تجربه و درس گران بهاست و بخدا قسم اگر هرکدام ما نسبت به منطقه ومردم خویش چه از  لحاظ اقتصادی وچه از لحاظ فکری وچه از لحاظ حفظ هویت کوتاهی نموده و احساس مسؤلیت نکنیم  در پیشگاه خدا ومردم خویش پاسخگو خواهیم بود. در انتظار حمایت دیگران نشستن حماقت است وخود را نسبت دادن به چنگز و مغول نیز نادرست بوده و بالاترین حماقت خواهد بود که اصل ونصب خویش را به کسانی تعلق دهیم که کوچترین رابطه را با مردم هزاره  نداشته اند. . هزاره تاریخ 2500 ساله دارد وکهن ترین مردم افغانستان میباشد پس چرا  قوم ما این همه افتخارات وسربلند یهای که دارند آن را به پای چنگیز و مغول خرج کنند.

در ارتباط با موضوع ایران واندیشه های ایرانی که مردم  مارا از طریق آن میکوبند  بهانه بیش نیست زیراکه دشمنان ما همیشه از این طریق وارد شده ومیخواهند که جامعه مارا از حرکت به سوی کمال انسانی باز دارند. امروز فرزندان قوم ما اگر از علم و دانش برخوردارند, در اثر تلاش شبا روزی آنان میباشد. آیا  آنانیکه  اگر در اثر تلاش خودشان به جای رسیده  اند را میراث خوار دیگران بدانند توطهء ی برای نفی مردم ما نیست ؟  آیا نه اینست که میخواند به هرطریق ممکین مردم مارا به حاشیه برانند.؟؟؟ چرا میراث خواری را در وجود قوم تخریب گران افغانستان که مانع ترقی وتمدنند , جستجو نه می کنند؟
 

در دانشگاه ایران نظر به قوم گرای وحرکت نژاد پرستانه ی ایرانیها , آیا بچه های هزاره را راه داده بودند؟ آیا به نام قوم مغول وچنگیز  که هیچ گونه ربطی به قوم ما ندارند , بچه های ما را از مدارس ودانشگاه دولتی محروم نکردند؟  اینها خود اسنادیست ماندگار. وازینکه بازهم به عنوان ایران گرا قوم مارا به بهانه های مختلف مورد هجوم قرار می دهند, باید  آن را ریشه یابی نمود ودر پیرامون آن دقیق شد ,زیراکه  سردم داران کور ومتعصب نه می خواهند که قوم سرفراز ما سرفرازی را برای مردم افغانستان بدست بیاورند.
 

اما خواهر وبرادر مسلمانم  با وجود مشکلات فراوانیکه دارید یقین بدانید که با یاری واحسان خدا این مشکلات ها برای همه درس عبرت بوده وکم کاستها باید مارا آهن فولاد بسازد تا باشد که در سایه تلاش وکوشش خویش مردانه جهان خویش را تبدیل به اصلاح و آبادی نمایم.  در انتظار حمایت این وآن به سقوط مواجه خواهیم شد , و ونظر به تجربه , امروز هرمقدار اگر کمک های بین المللی به سایر اقوام رسیده اند از آنان جز آدم کشی و ذلت پذیری چیزی بیش نساخته اند

 

 باید در سایه تلاش علمی و اقتصادی و در سایه محبت خدا زندگی خویش را تضمین کنیم . وخدای بزرگ مردان وزنان تلاشگر علمجو و دانشمند را ستايش نموده. واگر خواسته باشید که خود و در سایه هویت هزار ه گی خویش به عنوان مسلمان مترقی ، عاقل ، دانشمند ومؤمن صلحجو به پیشروید ؛ چشم خویش را از جیب وکیسه این وآن دور نگهدارید ویقیناً خدا بندگان صالح ، تلاشگر و متدین را که از نوک قلم و زحمات بازوان خویش میخورند دوست میدارد.VHA
 

نباید هشت چیز از هشت کس خواست                     که او را سخت آید , وقت دادن

ز رعنا گل  ,ز دانشــــــــمند کاغــــــذ                         زهند و مشک , از خیاط سوزن

ســـــــلاح از غازی و نان از گرسنه                        جفا از دوســــتان , یاری ز دشمن

 ©2003, Voice of Hazarajat                                                
Last Update : 2011/01/29    >>>Back to Home