VHAبسم الله الرحمن الرحیم

توصیه به فرزندان هزاره

این مقاله را به دقت بخوانید

با عرض سلام:

هزاره جات را نباید قلعه ی ساخت که اندیشه ها در آن محصور بماند و طرز تفکر در انحصار گیر افتتد. توصیه ما به خواهران و برادران هزاره ام اینست که باید فرزندان قوم با نگاه بلند و دید باز در امور اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی افغانستان بیندیشیند و کاری کنند که فرداها را نیز باید با دور اندیشی و ابتکار در نظر گرفته و راه ورود در سیاست ، اقتصاد و مسایل اجتماعی را در کشور برایشان باز کنند. چرا ما در آینده ی کشور سهم نداشته باشیم؟ چرا در پایه های نظام اقتصادی , راه های بهتر را برای خویش هموار نسازیم؟ چرا فرزندان برومند هزاره با نیروی خلاقیّت که در وجود خویش دارند برای اداره کشور فعالیّت نکنند. در دانش و علم درست هست که مردم هزاره ی ما تلاش می کنند ( آن هم در محدوده ی جاغوری) اما متأسفانه آنطوریکه باید, کامیاب نیستیم  و علت آن نیز یک بعدی اندیشیدن است. در پوهنتونها فقط شق طبّ و یا انجینیری را انتخواب می کنیم ولی در ریشته ی اقتصاد , نظامی و حربی اصلاً وارد نه می شویم . در امور سیاست و درسهای سیاسی ضعف ما آشکار و در امور مذهب و الهییات کمتر توجه داریم .

 در حالیکه واجب شرعی, آن می باشد که برای رسیدن به آرمان عالی بشری یعنی کمال و هنر در همه ی امور سهم گرفت و برای حفظ بقای قوم و آینده ی درخشان ملت در بدست آوردن هر نوع علم و هنر مفید اقدام نمود. گرچه که فرزندان برومند ما در طول تاریخ با تمام مشقّت و رنجهایکه در پیش داشتند توانستند که ایده ی عالی خویش را که همان علم آموزی و تلاش باشد را به کرسی بنشانند و برای اشاعه فرهنگ ناب شیعی تلاش کنند , و وقار هزاره ی شیعه  را حفظ نمایند. گرچه حرکات محدود بوده ولی  بازهم اندیشه های برتر را در بدست آوردن حق ملت همیشه ملت ما بر دوش داشته اند.

افراط گرایی

سایتها وصحبتهای فرزندان هزاره را اگر برسی نماید بسیار محدود و مختص هزاره جات می باشد و نویشته ها جمعاً در ناحیه ی هزاره گی می چرخد و یا اشاعه موزیک و ترانه های هندی. تا جایکه فرزندان عزیز قوم در بعد قوم گرایی از گردنه های اعتدال خارج و در خواسته ها دین و ایمان مردم را نیز زیر سؤال می برند و اسلام را مانع سعادت جامعه ی هزاره جات می دانند, و از نویشته ها پیداست که هزاره جات لایک و عاری از مذهب را می خواهند و قوم خویش را در جهان ضد دین معرفی می کنند. در حالیکه مردم نجیب هزاره مخلیص ترین و وفادار ترین قوم در تاریخ خویشند و در حفظ عنعنات مذهبی خویش همیشه محکم ایستاده اند و صبورانه برای حفظ شیعه و اسلام ناب کوشیده اند و همین صبر و تلاش و بردباری شان در حفظ دین و مذهب شان می باشد که تا بحال کسی نتوانسته اند که ریشه های شان را در کشور بخشکانند. در حالیکه استعمار خارجی وتنگ نظران داخلی در نفی این قوم در تلاش بوده و همیشه در سدد نابودی هزاره جات برآمده اند. امّا مردم هزاره با داشتن عقیده بنیادی توانسته اند که درمقابل ستمگران مقاومت کنند و از دین وایمان و ناموس خویش دفاع نمایند.

حالا سوال از جوانان عزیز و فرزندان قوم اینجاست که آیا با لایک و لامذهب شدن و دین و عنعات را از دست دادن توان دفاع را از قوم خویش خواهی داشت؟ و با از دست دادن تشیع به آرمان خواهی رسید؟ که هرگزنه. زیراکه انسان لایک انسان عاری از همه چیز در زندگیست و او جز داشتن شهوات شکم و زیر شکم بیش ندارد و برای سیر کردن شکم به هر پستی و بیچارگی تن خواهند داد. آیا با اشاعه فرهنگ بیدنی و کشاندن قوم به سوی انحطاط ، بیچارگی و ذلت پذیری, دوست دارید که مردم شما به آن گرفتار آیند؟ اگر خدای نخواسته دین را فدای شکم نمودید و عفت و پاکدامنی را از دست دادید آینده مردم خویش را چگونه ترسیم خواهی نمود؟

امّا یک موضوع را از ما بشنوید که با از دست دادن ایمان و دین خویش, در مقابل دشمن دفاع از ناموس نیز برای تان دشوار خواهد بود. شجاعت دفاع از ناموس قوم در سایه ایمان محکم به خدا و روز واپسین میسر است و هر انسان عاقل میداند که اگر تکیه گاه وجود نداشته باشد و مرام عالی بشری که همان خدا خواهی باشد, مطرح نباشد , انسان آن می شود که در برابر تجاوز دشمن نیزخاموش خواهد ماند  و حتی پیش کشیدنهای ناموس نیز ممکن خواهد شد و چنانچه که در دوره خلقیها این حالت پیش آمد و امروز نیز وجود دارد.

 امید که فرزندان قوم بیدار دلی را از دست ندهند و برای چند صباه زندگی و نمردن , مردانگی خویش را فدای خواسته های نامشروع دشمن نکنند . و بازهم توصیه ما اینست که برای حفظ بقای قوم مردانه وارد میدان شد, چه از طریق علم آموزی و دانش و چه از طریق اقتصاد و تجارت و چه از طریق سیاست و آموختن در پیرامون نظام اجتماعی. درهای تربیت عاقلانه بروی ما باز می باشد و می توانیم که از مثبتهای دیگران بهره را ببریم. و لازم نیست که فرهنگ منفی وغلط غربی را در محیط تان پیاده کنید و یا از آن پیروی نماید , و یقیناً شما می توانید که با اختراعات و بدست آوردن تیکنولوژی و اشاعه ی فرهنگ ناب و مدلل دینی آن باشید که دیگران ندارند. پس خــــــــــــــودتان را فراموش نکنید.VHA

 ©2003, Voice of Hazarajat
Last Update : 2011/04/09        >>>Back to Home