VHAبسم الله الرحمن الرحیم

شیطان و نیرنگهای او در افغانستان

از شیطان سوال کردند که در افغانستان اوضاع به نفع کیست؟ شیطان با غرور خاص خودش , در جواب خندید و گفت: امروز در سه جبه پیروزی در افغانسنان از آن من بوده و به نفع من تمام می شود. سوال کردند که کدام کدام جبه از شماست که این همه غُرّ میزنی:  در جواب گفت:

در قدم اول نیروهای بیگانه در افغانستان:

 نیروهای بین المللی در قالب حقوق بشر و دفاع از حقوق زنان و مردم افغانستان که هم بانی طالبان هستند و از طریق اینها یعنی گروه طالبان بهره میبرند و هم خودشان با اشاعه فرهنگ مبتذل غربی باعث بدبختی در این کشورند. و پست کنده بگویم که اینها نوکران بی ریایی منند که , مطابق میل من عمل و در کشتار مردم افغانستان مشغولند .

سوال کردند که در عراق کدام جبه پیروزند؟

خندید و گفت آنچه که در افغانستان انجام می شود  همان است که در عراق جاریست و پیروان  من گروه القاعده فرزندان نا مشروع آمریکایها و انگلیسیها نقش اساسی را داشته و خوب عمل می کنند و هروز به قتل عام مردم عراق مشغولند. در عراق نیز آنچه را که من آرزو دارم بر آورده می شود.

مطابق گفته ی دولت عراق  خشونت گروه القاعده در عراق 5 درصد بر علیه آمریکا و همراهانش 15 درصد بر علیه دولت عراق و 80 درصد بر علیه مردم عراق می باشد. شیطان گفت: که البته سخت خرسندم از اینکه شیعه و سنی عراقی قربانی خواسته های من می شوند . صدام مزدور بی سرپای من بود اما چکنم که خدای بزرگ او را به دست مزدورم بوش ازبین برد ولی به هرصورت جایگزین وی الان دولت امریکاه و یاران القاعده ی من هستند که اینک مشغول قتل عام مردم عراقند .

سوال کردند که گروه دوم شما چکسانی هستند؟

 شیطان چهره ی حق به جانب بخود گرفته و گفت: که نوکر عده ی از زنان و مردان جوان افغانم که بی اختیار در خدمتم هستند و مطابق میلم غافل از خدا ، دین و روز واپسین مشغول بی بندوباری می باشند. که البته استثناه وجود دارد و خیلی از جوانان شان هستند که مطابق خواسته عمل نه میکند و با دعا اذکار و نیات خیّر و با سعی و تلاش شان ضرباتی بر پیکرم فرود می آورند که تا مدتها از درد می نالم .

 گرچه که امروز دین ستیزی در میان عده ی از جوانان افغان در سایه ی حیله های من راه افتاده و تمام تبلیغات کتبی ، قلمی و زبانی بر علیه اسلام و خدای بزرگ مطابق میل من انجام می شود. و اگر راستش را بخواهی هیچگاه احساس این همه خرسندی را نداشتم که اینک جوانان بیخبر از , خویش در خدمتم مشغول شوند و مرا در رسیدن به اهدافم یاری کنند. آری مشغول , مشغول ساز ، آواز و پایکوبی و گاه گاه تعداد شان مشغول چورو چپاول نیز هستند , مغازه و اماکن مردم را نیز مطابق میل من به آتش میکشند و یا غارت می کنند , مگر در کابل شاهد ویرانی و چورو چپاول مغازه ها نه بودی؟

البته تمام بدعت ها , با تحریک من انجام می شود , ولی انجام دهندگان و مبلغین ضد دین و ایمان مردم نه میدانند که چه میکنند. مثلاً ارتزاقی که از راه حرام بدست آید نطفه های بعدی را آماده خدمت برای من می کنند و نطفه ی هر انسانی که اگر از تغذیه حرام بسته شد, از جمله لشکریان من خواهند بود و بی شک در آینده مورد بهره برداری من قرار خواهند گرفت. و امروز وسوسهای من مانع درک از حلال و حرام خدا در میان مردم افغانستان گردیده است و علت نیز تبعیّت و تقلید از فرهنگ بیگانه در این کشور هست که یکی از مرام های من بر علیه دین اسلام می باشد .

خیلیها با تقلید از فرهنگ غربی به سوی منفیها  به پیش می روند و آتش جهنم را با تقلید کور کورانه برایشان ذخیره می کنند امّا نمیدانند که چه می کنند. ولی افرادی متدّین و خدا دوست نیز در میان جامعه فراوان دیده می شوند که سخت مورد نفرت من هستند و با دیدن شان دق می کنم که البته امروز در اقلیت هستند و زیاد نگران کننده هم نیست چونکه , کسی به حرفهای عاقلانه و خوب اینها گوش نه می دهند زیراکه آنها را مانع کار شان میدانند  

بهر حال امروز همه ی بلندگوهای تبلیغاتی افغانستان مانند رادیو ، سینما ،  و تلویزون , با پخش غنا  ساز و آواز و هنرهای مضر و برنامه های کاذب در اختیار من هستند, پس بدان که در افغانستان من پیروزم , من میدانی که من: زیرا قسم خورده ام که با گمراه کردن بشر باید به اهدافم برسم و امروز در افغانستان تقریباً به پیروزی رسیده ام. که اگر...

  که اگر خدا مرا خوار و ذلیل نسازد. سوال شد که چگونه خدا ذلیلت خواهند ساخت؟ شیطان گفت: این دیگر بستگی به ملت افغانستان دارد , اگر مردم افغانستان آگاهانه وارد زندگی شوند و در سایه قرآن و دین صالح یعنی اسلام ناب از حیات و زندگی بهره ببرند و با تلاش و کوشش خود سرنوشت خویش را  خود بدست گرفته و حاکمیت خدا را بر اساس عقل ، دانش و شعور انسانی در جامعه پیاده کنند , من ذلیلم , زیراکه جویندگان راه حق در سایه شناخت و بیداری و ایمان کامل بخدا , اهداف و خواسته های مرا دنبال نخواهند کرد. اینجاست که خدا در اثر بیداری و شناخت خود مردم  افغانستان مرا دچار ذلالت خواهند ساخت. و برای همین هم هست که شب و روز در تلاشم که مردم را از رسالت واقعی شان محروم ساخته و غافل از خدا پرستی , به دنیا مشغول شان سازم که تقریباً نقشه ام به بار نشسته است

سوال کردند که گروه سوم شما کیست؟ در جواب گفت: طالبان

امروز طالبان در سایه دین مطابق خواسته های من عمل میکنند و بدون قضاوت آدم میکشند و قتل عام می کنند ، مراکز تعلیم و تربیه ی جامعه را به آتش می کشند و برای جلوگری از رشد فکری مسلیمن از جهل و نادانی خویش استفاده می کنند یعنی نادان ترین گروه که در ذات خود از تعلیم و تربیت اسلامی محروم بوده و اسلام شان پُست بدون مغز هست که من برایشان درست کرده ام یعنی اسلامی که نه روح دارد و نه تکامل و دینی که نه بخدا تعلق دارد و نه به اسلام و نه به پیامبر  رحمت, آیا بالاتر از این خدمت چیزی دیگری هست که اینها برای من انجام میدهند؟

 خدا هرگز از قاتلان بشر نه می گذرد , ولو این قاتلان طالبان باشند و یا آمریکایها و یا سایر جلادان دیگر که اگر اینها بدانند. وخوب هست که ندانند, اگر دانستند , آن زمان با چوب صلح ، صفا ، صمیمِت و امنیّت روحی پشتم را خواهند شکست.VHA

 

 ©2003, Voice of Hazarajat
Last Update : 2011/02/28        >>>Back to Home