VHAبسم الله الرحمن الرحیم

عاطفه انسانی در لجن مال اندوزیها

وقتیکه سرمایه های مردمی به غارت رفته و در بانکها ذخیره می شود دل صاحبان ثروت و زر اندوزان از سنگ  سخت تر می گردد و چشمهایشان از بینائی باز می ماند و نه می بینند که با عمل نکبت بار خویش چه کرده اند و می کنند، وقتیکه بیماری چپاول و غارت بر دلها مسلط می شود و عاطفه انسانی در لابلای دنیا دفن می شود , انسان دچار بیماری هار گردیده که در وجود شان رحمی نیست ، وقتیکه در سفره ها غذاهای رنگارنگ جلوه نمایی نموده و سران مستکبر جهانی با تکبر و غرور گرد هم جمع می شوند و با نازو کرشمه ی دلربایان بی خبر از عشق باطن , لقمه ها را به امید لذّت بردن از وجود طنّنازی بالا می برند و شبها را با زنان و دوشیزگان رنگارنگ سپری می کنند. عاقبت بشریت همین است که درجلوی چشم ما حیوان شکم بو و لاشخوار در انتظار خوردن انسانی می باشد که از فقر وبینوایی از حرکت باز مانده است.

از آنانیکه در کاخهای سربفلک لمیده اند و غرشکنان در فکر چاپیدن سرمایه های دیگرانند , نقشه ها و تذویرها را طرح و برای اینکه به مقصد برسند , با ایجاد اختلاف در میان ملتها سرمایه های آنان را به غارت برده و جوی خون را نیز براه می اندازند  آیا برای چنین افراد غیر از اینست که در لابلای پول و طلا دفنند و به عشق دارائیهای باد آورده ی خویش می نوشند و می نازند, آنها در فکر لذّت و خوردن و خوابند و تمام هم وغمشان لیسدن بدن ماهی گونه های ماه پیکرانی میباشند که در اختیارشان قرار گرفته و توسط , ثروت باد آورده اش اینک مال انها و در اختیار آنهاست. آیا  برای چنین افرادی این اندیشه وجود دارد که در فکر بینوا و درد مند و ناتوان بیفتد که از گرسنگی از حرکت باز مانده و به صورت بخاک افتاده است.

در دنیائی استکبار عاطفه و مروت معنی ندارد و در جهان زر اندوزان انسان بودن و انسانی اندیشیدن بی معناست و برای همین هم  هست که اگر الماس و طلای سرزمین افریقا را با ایجاد نفاق و فتنه به غارت می برند , برای شان باکی نیست و اگر در افغانستان عده ی را با پول میخرند و سرمایه دارش می سازد تاکه از طریق او سرمایه های مردم را بچاپند و با ایجاد نفاق در فکر چاپیدن گاز و نفت افغانستان باشند ولو اگر هزاران بی خانمان در کشور وجود داشته باشد و هزاران دیگر در حال مرگ , برای شان باکی نیست ، و اگر در عراق جوی خون را براه می اندازند و جنگ شیعه و سنی را بوجود می آورند تاکه به مقصد برسند و در این راه اگر هزاران انسان قربانی می شوند برایشان فرقی نه می کنند. علی لعنت الله علل قوم الظالمین.

خواهر و برادر مسلمان و هموطنان عزیز به عنوان یک انسان شما در قبال این عکس چه فکر می کنید؟ در حالیکه حاکمین ستمر اعراب و غیر اعراب مانند استکبار جهانی در فکر کیسه خویشند و پولداران اعراب با ورود در مراکز کشورهای غربی برای رهنمایی و سیرو سیاحت خویش منیجّر مخصوص انتخاب می کنند و باخرید آخرین مدل موتر و ماشنین و لولیدن در بهترین هوتلها بعد از یکما خوشگزارنی همه آنچه که خریده است را برای منجر یک ماه اش که در خدمت او بود رها می کنند و به کشورش برمیگردند , ولی همین آقایون در همسایگی اش هزاران فرزند مسلمین روزانه از گرسنگی رو به خاک آورده و تسلیم مرگ می شوند.

خدا یا به تو پنا می برم که اگر روزی به خاطر گرسنه ی مرا بازخواست میکنی؟

 این فقر بیچارگی در همه جا حاکم است و در تمام دنیا بی نوایانی و فقر بر بشریت مستولی و صدی هفتاد درصد مردم جهان در اثر خیانتها فقیر و گرسنه هستند. در اروپا و آسیا کسانی هستند که فرزندان شان به خاطر فقز و ناداری فروخته اند و می فروشند , ولی در قبال سرمایه دارها در میان حمام  و تشناب  طلائی کثافت رویده از ثروت را از بدن خویش تخلیه می کنند.

امام علی علیه السلام فرمود که سرمایه ها انباشته نه می شود مگر اینکه حق و حقوقی را ضایع کرده باشند. و براستیکه امروز ضأیعات حقوق انسانها موجب است که کاخهای سربفلک ساخته شود و در آن هزاران حیوان بی درد بنام انسان زندگی کنند. امّا در قبال حال و احوال فقرا اینست که در عکس مشاهده می کنید.

بخدا قسم اگر عادلانه در جهان رفتار شود و سرمایه ها بدرستی تقسیم شود کسی از فقر و ناتوانی  نخواهد مرد ولاشخواری نیز در انتظار جان دادن بچه ی انسان انتظار نخواهد کشید. و امروز به این نتیجه رسیده اند که غذای سگ و گربه سردم داران استکبار را اگر جمع اوری نماید کسی از فقر نخواهند مرد. و اگر سالانه گندم و مواد اضافه آمریکا را به دریا نریزند کسی دچار فقر نخواهند شد.بقلم اللهیاری

 

 ©2003, Voice of Hazarajat                                                                
Last Update : 2011/04/07        >>>Back to Home