VHAبسم الله الرحمن الرحیم

خود سوزی کشیش مسیحی آلمانی چرا؟

کشیش باز نشسته آلمانی بخاطر ورود اروپایها به دین اسلام , خودش را آتش زد. ایشان با عدم تحمّل مسلمان شدن اروپایها و آمریکایی ها دست به خود سوزی زده و اظهار کرده بود که دین محمدی و اسلام ناب مسیحیت را به انزوا کشانده است که تحمّل آن برایم سخت می باشد. ایشان با اقدام خود سوزی دچار شدید سوختی گردیده و بالآخره با باری از مسؤولیت به دیار ابدی شتافته است!!

خبر بالا برایم جالب نیست که چرا اروپایها اسلام را انتخاب می کنند , و عاشقانه وارد این آئین بزرگ الهی مشوند. عاقلان دنبال رستگاریست و بشریت رو به کمال بوده و امروز برای اروپا و آمریکا روشن شده است که تنها دین حنیف اسلام است که می تواند پاسخگو به تمام خواسته های بشری باشد. لذا اگر امروز اسلام در اروپا مخصوصاً در میان دانشمندان و قشر دانشجو و دانش پژوهان رونق یافته است دال بر حقانیت این مکتب است که بنیاد آن را  خدای بزرگ با فطرت بشریت عجین ساخته است.

 اما برای اینجانب بسیار تعجب  آور است , که امروز دیگران به دین حنیف الهی چنگ می زنند و عاشقانه مکتب الهی اسلام را برای رستگاری خویش انتخاب می کنند اما ما مسلمانان از آئین خویش گریزانیم. چرا؟

امروز دین ستیزی و دین گریزی مدٌ شده و جوانان حتی در دهات ترین نقاط افغانستان با دین و ایمان خویش پشت پا زده اند که امسال آشکارا ماه مبارک رمضان را با جشن و شادی تبدیل و با خوردن در مله عام  اقدام نموده اند.

دنیای استکبار با یورش به کشورهای اسلامی فساد را رایج می کنند و ماسیونر های مسیحیت در لباس دوست در تخریب عقاید مردم مشغولند و ذلت را در سایه دیمکراسی در میان مسلمانان رایج و لباس پستی را برتنشان می کنند. امّا برعکس اروپایها اسلام ناب را عاشقانه به عنوان دین خویش انتخاب می کنند.

ماسیونر مسیحی که اگر خودش را آتش میزند حق دارد و آن اینکه اینها با تمام تلاش در تخریب مسلمین مشغولند و به بهانه های گوناگون جوانان ما را دچار گمراهی می کنند, امّا با کمال بی باوری از خانه خویش اطلاع ندارند که چگونه پیروان مسیحیت به اسلام می گروند.

خواهر و برادر مسلمانم , خردجال اینک در کشورهای اسلامی پٌست و مقام و نان آب تقسیم و درقبال تبعیت می طلبند , وای برحال ما که اگر نادانسته از دجال های عصر حاضر پیروی نمایم.

بخدا قسم مسؤولیت ما سنگین است و امروز در میان آتش و آب ذلال قرار داریم. آتش همان لشکریان دجالیست که با ورود خویش گمراه می کنند و آب ذلال همان مقاومت  شما است که نباید این همه زود دچار نیرنگ گردید و به آئین خویش پشت نمود. براستی که ذلت و ننگ است که اروپا و امریکا در اطاعت اسلام از ما پیشیگیرند.

خواهر و برادر مسلمان نگوید فرزندان و خانواده ام گرسنه اند , بلکه با توکل برخدای بزرگ و ایمان داشته باشید که خدا درها را بروخ شما می کشاید که اگر استقامت و صبر داشته باشید. VHA
 

 

 ©2003, Voice of Hazarajat                                                                
Last Update : 2009/02/04        >>>Back to Home