VHAبسم الله الرحمن الرحیم

کرم ابریشم و انسان

حرث , آز و طمع را در خود چگونه می بینید؟

کرم ابریشم را خدا با تمام خاصیتش برای اتمام حجت برای بشریت خلق کرده است تاکه انسان از این موجود آفریده شده برایش در زندگی عبرت بگیرند و غافل از حال و احوال خویش نباشند.

کرم ابریشم حریص ترین حیوان موجود , در جامعه حیوانات می باشد که با تولید ابریشم خدا وجود کوچک او را نعمتی قرار است که بشریت در انواع و اقسام بتواند از این حیوان کوچک بهره و سود ببرند.

سه بخش را در ارتباط با کرم ابریشم در نظرم دارم که در باره اش بحث شود

اول : خلقت این موجود گرانبهاست و رازی که خدای جلیل در ایجاد این موجود کوچک با این همه زیبایی خود داند, ولی برای بندگان خدا به عنوان یک درس در زندگی لازم می باشد که  در پیرامون زندگی این خلقت و ابتکار خدای بزرگ مطالعه کنند تا بدانند که از زندگی کرم ابریشم چه بدست می آورند.

همه ی موجودات زنده و حیوانات کوچک و بزرگ در زندگی انسان اثرش را دارد و حتی مادریال که البته از نظر ما نفرت انگیز است , امّا برای سلامتی و در نهایت برای دفع بعضی بیماریها نقش به سزای را داشته و در انجام رسالتش خوب هم عمل می کند, گرچه که در بدترین نقاط ساکنند.

دوم : وجود این موجود کوچک یعنی کرم ابریشم در تولیدات است مانند ابریشم. ابریشم مواد بسیار با ارزشی می باشد که در تمام جهان نقش فوق العاده ی دارد و مخصوصاً طبقه ی اناس ابریشم را محرم رازش دانسته و به آن سخت دل بسته اند.

 ولی در قبال در دین اسلام , مردان از پوشیدن ابریشم محروم شده و استفاده از آن برای مردان جداً حرام می باشد. علت و عوامل را اینجانب نمیدانم ولی ابریشم دلبستگی را به دنیا بشتر ساخته و در عین حال با طبع مردان از نگاه جسمی نیز سازگار نیست و درطّب جدید نیز از اثرات منفی آن در وجود مردان سخنی به میان آمده است.

سوم : عملکرد کرم ابریشم است,  که البته اصل بحث روی همین موضوع است. کرم ابریشم حیوان حریص , پر تلاش و تولیده کننده بی وقفه می باشد که همیشه برای تولید هرچه بشتر به گرد خود می چرخد. این حیوان آنقدر فعالیت و تلاش می کند که گوی برای ابد زنده هست و در طول فعالیتهایش نه خوابی دارد  و نه آرامی و نه استراحت. هی با آز و طمع به پیش می رود و تا جایکه در گرداب تولید خود گیر نموده  و آخرالامر در میان مواد انبؤ ابریشم جان داده و به زندگی اش خاتمه می دهد. 

زندگی کرم ابریشم مثال عالی برای بشریت امروز است و آن اینکه می گویند مانند کرم ابریشم جان می کنی و آخرالامر بی خبر از لذّت حیات و زندگی و درک از رسالت انسانی در غرقاب دنیا خواهی خویش مدفون خواهی شد. و مخصوصاً سرمایه داران که دین و ایمانشان پول هست و  زر اندوزی طلا. بقلم اللهیاری

خاصیت و طبع انسان

انسان دارای خصلت و خاصیتها و در مجموع با طبع گوناگون زنده است , مثلاً یک  انسان طبع سخاوت دارد و دوست که از مال و منالش به دیگران ببخشد و همیشه دوست دارد در کارهای خیری که به نفع دیگران هست شرکت نماید و در این راه با گامهای استوار حرکت می کند و کوشس و تلاشش براینست که دیگران نیز به سعادت دنیا و آخرت برسند. و در عین حال دوست دارد بداند که , انسان برکدام پایه استواراست و سعادت دنیا و عقبی برای بشر در گیروی کدام عمل انسان خواهد بود تاکه به آن برسد.

البته این عمل قابل تقدیر می باشد و اسلام به عنوان یک دین همیشه به پیروانش توصیه می کند که در زندگی خویش مطیع عقل و خرد انسانی خود باشند و خدا را در همه ی حال و احوال در نظر گرفته و در زندگی خویش نباید یک بعدی عمل نمایند یعنی نه فقط دنیایی محظ و نه عبادت محظ. اسلام تلاش و جدیّت را در بدست آوردن علم و کمال و آبادی دنیا می ستاید ولی در قبال تذکرش اینست که با بدست آوردن کمال دنیایی کوشش کنید که آنرا وسیله نجات خویش قرار داده تاکه از طریق آن به اهداف عالیه و برتر برسید , یعنی خدا خواهی و خدا شناسی و پیدا کردن ایمان قلبی به عالم بعد از مرگ و حیات جاوید.

انسان و مال اندوزیها

در قبال آنچه که در بالا ذکر رفت یک زمان انسان مال اندوزی را دوست دارد و تلاش و کوشش بر آن است که جمع کند و آنچه گیرش بیاید پس انداز کند و در طول حیات و زندگی در بدست آوردن مال و منال آنقدر غرق می شود که آخرالامر نه از زندگی بهره می برد و نه از اهل عیال لذّت, و درست مانند کرم ابریشم در گرد دنیا خواهی خویش غرق و بی خبر ازآنکه بنیاد خویش را تخریب و زمینه بد مردن را برایش مساعد می سازد.

 براستیکه دنیا پرستی و دنیا خواهی مانند آب شور است که انسان هر قدر بنوشد بازهم تشنه می شود و روز به روز بر تشنگی اش افزوده شده و آخرالامر در گرداب دنیا در حال غفلت غرق گردیده و هر آنچه که بدست آوره است میراثی می شود که صاحب آن نفر بعدی خواهد بود. کرم ابریشم نیز همین حالت را دارد و لذاست که می گوید در پیرامون زندگی کرم ابریشم بطور جدی مطالعه کنید تاکه بدانید که حرث و آز  انسان را از از اصالت انسانی غافل ساخته و راه خدا پرستی و داشتن ایمان به مبده و میعاد را بر او می بندد .

 در باره کرم ابریشم باید بدانیم و علت دانستن نیز آنست که نباید مانند او به گیرد خویش بچرخیم , ولی از طرف دیگر فعالیتهای او را نیز الگو قرار داده و در زندگی نباید آرام نشست و برای آبادی دنیای خویش , باید وارد فعالیت معنی دار نیز شد زیراکه دنیا مزرعه آخرت می باشد و هرکه در دنیا کاشت همان را در آخرت درو خواهند کرد و دنیا داران متدین همیشه از عاید خویش پلی را می سازند تاکه از بالای آن به آسانی عبور نموده و به حیات جاوید برسند. لذا به نوبه خود از دنیایی خویش بباید بهره ها برد , و اگر نه , در کام فقر بی معنی سقوط خواهیم نمود که زیانش در آخرت نیز ما را خواهند سوزاند.

انتهای سخن دین اسلام اعتدال و میانه روی را سعادت برای بشریت میداند و خدا در قرآن نیز آن را تذکر داده است که باید بندگانش اعتدال و میانه روی را در زندگی فراموش نکنند انسان همانگونه که برای دنیا تلاش میکنند باید در فکر آخرت خویش نیز صد برابر آن تلاش کنند.بقلم اللهیاری

 ©2003, Voice of Hazarajat                                                                
Last Update : 2011/04/07        >>>Back to Home