VHAبسم الله الرحمن الرحیم


انسان امروز در سایه علم چه می کنند؟

میگویند بشریت با تب تلاش در سدد تسخیر کرات آسمانی می باشند و با بدست آوردن علم و کمال انسانی که البته تا کره مریخ نیز راه پیدا کرده اند. امروز علم انسانی به حد اعلی خود رسیده و مافوق صوت در سرعت دست پیدا کرده اند, امّا همین انسان با این همه علم و کمال انسانی , چرا در کره زمین که مربوط به خود شان می باشند، هنوز که هنوز هست وحشیهستند؟

جنایت بشر امروز هولناکتر از درنده های وحشی درجنگل می باشند ؛ در جنگل اگر قدرتمندی پاینتر از خودش را درید و به خوردنش مشغول شد لاقل برای مدتی مطابق فطرت حیوانی اش در گوشه آرام میگیرند زیراکه به خواسته خودشان که همان پر کردن شکم باشد رسیده اند ، ولی ما انسانهای امروزی در جامعه بشری خویش چنین نیستیم و بشریت امروز با عدم اکتفا و قناعت در زندگی آنقدر مشغول خون ریزی اند که اصلاً حد و مرز ندارد و آنقدر مشغول تاخت و تازند که اگر هم , تمام عالم را تسخیر کند و از وجود بشر کله منارها بسازند بازهم دست برنمیدارند  و از جنایت خویش پشیمان هم , نه می باشند.

 امروز آقای جورج بوش ریس جمهور آمریکا با عمل تهاجمی بر کشورها روی استالین و سایر سران روسیه  و هم چنین روی صدام حسین را نیز سفید کرده است و امروز این همه گرفتاری در جهان و تجاوز به حریم این و آن آیا این خودش در ذات خود نشان گر آن نیست که بشریت در مهد تمدن وحشی اند؟

آمریکایها آمریکا را مهد تمدن می دانند ولی گهواره تمدن در اختیار وحشتناکترین قومی از اقوام بشری می باشد که انیک بعد از خونخواریهای جنگ دوم جهانی به رهبری استالین و چرچیل بر جامعه بشری خواسته هایی ضد انسانی شان را بر سایر ملل جهانی تحمیل می کنند و هدف از این عمل بی کفایتی بشر در سر زمین مانند آمریکاه می باشد که دروازه قناعت و اضافه خواهی شان زنجیر ندارد و افسار گسیخته اینک با ایجاد جنایت هولناک در سایه دفاع از حقوق بشرهمیشه در سدد چاپیدن سرمایه های دیگرانند. براستیگه درنده خوی میراث حیوانات جنگل بوده است که در طول تاریخ خلقت خویش جز جنگ و جدال بیش ندارند. لذاست که میگویند:  علم اگر با ایمان و خدا پرستی عجین و مخلوط شده و در اختیار بشریت قرار گیرد هرگز بلای برسر انسان نخواهد آمد ؛ و الا اگر علم به تنهای و بدون ایمان قلبی در در اختیار درنده خویان قرار گیرد , از علم بلای می سازند که امروز زور مداران با قصاوت قلب از آن بر علیه بشریت استفاده می کنند.

 براستی با این وصف آیا در انتظار صلح , سلم و صفا در جهان خویش هستید؟  براستی به نظر شما آن صلحی که فطرت انسان دنبال آن هست و ذاتاً همه آنرا خواهان هستند ؛ امروز در کجای از جهان و در کدام گوشه ی از گوشه های دنیا آن را بدست خواهید آورد؟ و چگونه باید به آن رسید؟

 فرهنگ غلط غربی امروز با تسلط بر فرهنگ سایر ملل جهان زندگی در سر تاسر جهان را خدشه دار نمود و به هرج مرج کشانیده اند و می توان گفت که صلح جهانی قزبانی شوم استکبار جهانیست و در هرکجا اندوه  و غم در خانه ها حاکم و امنیت روحی و جسمی از میان بر داشته شده است.

فلذا تمنّای ما از دوستان اینست که  اگر  مسیری از مسیر های صلح را بلد هستید و یا در حال پیمودن به سوی آن میباشید , امیدواریم که ما را نیزبا خود همراه کنید , این گز  و این میدان ؛ اولین کسیکه عاشقانه دنبال صلح , صفا و همچنین دنبال امنیت روحی و جسمی می باشد اینجانب نوسینده ی این مقاله بوده و در خدمت شما هستم ,لطفاً رهنمایی نماید. در انتظار جواب مدلل شما......VHA

 ©2003, Voice of Hazarajat                                                                
Last Update : 2011/04/07        >>>Back to Home