مناجات
بسم الله الرحمن الرحیم

خدایا درود فراوان تو بر محمد و آل محمد صل الله علیه واله

خدا یا بنام تو آغار می کنم و بنام تو زنده ام و در سایه نام مبارکت اطمینان روح و قلب حاصیل است.

پروردگارا , انسانم آفریدی و مرا در لباس اسلام ملبس ساختی و در سایه هدایات پیامبر و امامان عزیز از نعمت دانایی و درک از رسالت انسانی ام برخوردار ساختی.

پروردگارا , مرا با فطرت منّزه آفریدی و در لباس عقل و خرّد انسانی آراسته ساختی و مرا در انتخاب حیات مخیرّ گذاشتی , اماّ با ارسال رسولان وحی مرا به سوی خودت خواندی , چنانچه که در قرآن عظیم که رهنماه برای روشندلان است این موضوع را تذکّر داده ای .

خدایا قرآن را برای هدایت بشر در قلب پیامبر عزیزت ثبت نمودی و حضرتش را مبلغ آن قرار دادی تا باشد که بندگانت در اثر هدایت سید بشر محمدمصطفی صل الله و علیه و آله از گمراهی و ذلالت نجات یابند. خدایا مارا از نعمت قرآن عظیم و از رهنمایی های پیامبرت بهره مند گردان تا باشد که از زمره رستگاران باشیم   

پروردگارا نعمتهای فراوان در اختیارم قرار دادی , مخصوصاً نعمت ولایت رسول گرامی ات و ولایت امامان برحق و از من خواستی که در پیروی از آنها تو را عاشقانه و با عقل و کمال انسانی ام بشناسم و به سوی تو رو آرم و تو را سپاس گویم و به پیشگاه عظمتت سر به خاک مذّلت سایم.

 خدایا در پیرامون عرض و السموات یعنی زمین آسمان تو می اندیشم درباره راز آفرنیش و خلقت موجودات به حیرت می افتم این همه زیبایی و طراوت و این همه نقش و نگاری و مزّین به رنگهای مختلف که چشمانم را خیره می کند,

نظم و انظباط جهان هستی در سایه نور , هیبت و عظمت تو محرّکند  شب روز , تابش خورشید از تو حیات می گیرند و روشنایی مستمرعالم از نور و جلال تو مایه می گیرند. 

مهتاب , ستارگان و سایر سّیارات و سیاهی شب تار و زمزمه های موجودات هستی همه مطیع تو هستند و در سایه فرمان تو در حرکتند در انجام وظایف خویش بدون وقفه مشغولند. .

خدایا در باره وجود ناشناخته خودم نیز می اندیشم  و به این حکمت عظیمی که در این دستگاه بزرگ بکار رفته و با نظم مخصوص خودش , برایم حیرت آفرین است.

امّا خدای من , فهم و اندیشه من کجا و درک از راز آفرینش کجا , و یقیناً عقل من از شناخت این همه هنر و حکمت های کوچک و بزرگ عاجز است.

 خدایا این ناچیز فقط به این نتیجه رسیده ام که همه موجودات عالم هستی فقط تو را می ستایند و تو را سجده می کنند و در عبادت تو مشغولند.

خدایا خودم را در مقابل این همه راز و این همه عظمت و این همه حکمت زره ی بیش نه می بینم و با عجزو ناتوانی خود اعتراف می کنم و به خاک مذّلت سر می سایم و بر عظمت , جلال و جبروتت ایمان آورده و تو را حاکم برهمه ی امور می دانم

پروردگار من: هرچه دارم و هرچه هست از توست و در سایه احسان تو بوجود آمده و در اختیار من بینوا قرار گرفته است تا باشد که با استفاده از آن به ثناگوی و ستایش تو مشغول باشم.

پرودگارا پناه بی پناهان توی و مونس بینوایان توی و به تو پناه میبرم از عجز و ناتوانی نفسم , از بیچارگی جسم و جانم , خدایا , شیطان انسی و جنی در احاطه ام دارد و با زرق و برقهای دنیایی مرا به خودشان می خوانند , گاهی تهدیدم می کنند و گاهی وسوسه ام می نمایند, نیرنگ و حیله های شان حدّی ندارد و دنیا را شرین و زیبا , دلکش و خوش خط و خال  جلوه میدهند

امّا خدایا با تمام وجود به تو پنا می برم و از تو برای نجاتم کمک می طلبم و ای رب جلیل مربی من باش دستم را بگیر و از عصیان و گناه نجاتم بده که سخت درمانده و سرگردانم.

خدا یا من به بدی خودم معترفم و اگر نعمتهای شباروزی تو را نادیده گرفته و به آن پشتکردم و اگر در جبه ی دشمن لانه باز کردم و اگر دشمنانت را لبیک گفته و از تو کناره گیری کردم , یقیناً به زیان خودم گام بر داشته و بر علیه خودم عمل کردم و خودم را خوار ذلیل ساختم.

پروردگارا غفلتها بر من مستولی گشت و اتکاه بر نفس پلید بیچاره ام ساخت و مرا از تو غافل نمود , خدا با تمام بدی ام معترفم , دنیا پرستی کهالت و سستی , تن پروریها و ندانستن از روز واپسین و عدم شناخت از آینده  مرا بخودش مشغول ساخته و از یاد تو محرومم نگهداشت

خدای من با تمام بیچارگی آمده ام و به تو رو آورده ام ازینکه بخشنده و مهربانی و درهای توبه را باز گذاشته ی و توبه کنندگان را دوست داری خدایا مرا ببخش و بر بیچارگی ام رحم فرما و گذشته تلخ و تاریک را برخم مکش و در مله ی عام آبرو و عزّتم را نبر.

 خدایا درود تو بر محمد وآل و خدایا لحظه ی مرا بخودم وامگذار و دستم را بگیر و نوازشم فراما تا باشد که اهل نجات شوم.

خدایا از من خواسته ی که دعا کنم و با توسل به رسول گرامی و عترت او آنها را واسطه قرار دهم , اینک پروردگار من با قلب شکسته و اشک ریزان تو را می خوانم تا باشد که در سایه رحمتت به مراد رسیده و نجات یابم.

خدایا در انتها شناخت خودت و شناخت از رسول گرامی ات و شناخت از قرآن و عترت رسولت ارزانی دار و در فردایی که در پیش دارم مرا مورد عفوه خودت و شفاعت ایمه اطهار قرار بده تا باشد که در سایه احسانت از نعمتای بهشت برخوردار شده و شاهد رخسار ایمه ی اطهار باشم .. اللهم صل علی محمد و آل محمد.

به قلم اللهیاری

@

 ©2003, Voice of Hazarajat
Last Update : 2007/10/22        >>>Back to Home