VHAبسم الله الرحمن الرحیم

سیلاب بی باران ریشه های اخلاقی خانواده ها را قطع می کنند
بنام خدا

یکی از هموطنان اعتراض داشته و نویشته اند که چرا در امور زنان در هزاره جات و یا افغانستان مطالبی می نوسید و گفته اند که شما مگر قیّم زنان ما هستید؟

براستی دنیا به کدام سو روان هست؟ و چرا این همه مادیّت پرستی و شهوت کور چشم بینا را از مردم گرفته و می گیرد؟

چرا نم و
عرق بی غیرتی بر پیشانی مردان چیره و نمایان می شود؟

چرا زنان ما نه میدانند که دشمنان اسلام در سایه آزادی و دفاع از حقوق زنان بسیج شده اند تاکه نظام خانوادگی را در کشورهای اسلامی از هم بپاشند؟

چرا نه میدانند که کدورت و کینه را از طریق آزادی در سایه نظام غربی در جامعه افغانستان رایج  و تحمیل می کنند؟

چرا نه میدانند که روز بروز عاطفه , اخلاص و محبت تبدیل به کدورت و کینه می شود  و احترام به موسفیدان از میان برداشته شده حرمت آنان حفظ نه می شود؟ و هزاران چراهای دیگر.........

یکی از هموطنان دیگری ما شکوه داشتند که , در داخل و خارج افغانستان اینک فوق العاده از وجود زنان افغانستان در سایه ی نام دیموکراسی بهره می برند و زنان را آلت بازیچه دست ساخته و از وجود لطیف آنان سوء استفاده را می کنند.

 ایشان اظهار نموده و گفت که در عروسی و شب نشنیها , حیا و عفت خانوادگی از بین رفته و تا پاسی از شبها زنان و دختران جوان مختلط در رقص و پای کوبی مشغولند و گروهای نوازنده نیز که همان چهره های کره و شناخته شده اند در سایه نام هنرمند عفت زنان را هدف قرار داده و اختلاف خانوادگی را در جامعه ایجاد می کنند.

براستی دنیایی به اصطلاح دیموکراسی از ما چه میخواهند؟ و از زنان ما چه می طلبند؟

 یکی از افغانها در افغانستان با نزدیک شدن به یکی از زنان آمریکایی در سدد کامجوی بود که بلافاصله مورد اعتراض همسر آمریکایی وی واقع و کار را به بگو ومگو کشاندند , زن آمریکایی رو به شوهرش نموده و گفت که چرا نگرانی و ایمان داشته باش که روزی بلایی را بر سر زنان افغانستانی بیاوریم که حتی مردان شان جرئت  دفاع از ناموس خویش را نداشته باشند.

در زمان پادشاهی ایران سفری را در نقاط دور افتاده ی ایران داشتم که برایم بسیار عجیب بود و آن اینکه در منزل مطابق رسم چایی را آوردند و حامل آن , لباس مینی ژوب بر تن داشت.

ظاهراً خانم با لباس آن چنانی مایه بی آبروی برای مرد خانه بود , و براستی هم که عرق سرد بر پیشانی مرد  نشست و با سر افکندگی گفت که آقا چایت را بخور و اینجا دیموکراسی حاکم است و راه جز پذیریش نیست.

آری دیموکراسی:  دیموکراسی شوم که میراث استعمار گران بین لمللی برای چاپیدن جهان و از بین بردن نظام پاکیزه خانوادگی بناه شده است امروز در افغانستان نیز تحت نام دیموکراسی ریشه های عزّت ما را در حال قطع کردن است و در قبال اگر فریادی بلند شود می گویند که شما چکاره اید مگر قیّم زنان ما هستید؟.

معنی واقعی دیموکراسی حکومت مردم بر مردم است که در اثر انتخابات میسر می باشد , ولی در جامعه که دانش و شعور سیاسی بالا نباشد و آشنایی با فرهنگ دیموکراسی نداشته باشند , از دیموکراسی سوء استفاده را نموده و از طریق آن بلایی را حاکم می سازند که در آن جز تخریب اندیشه و افکار جامعه بیش مطرح نباشد.

در جامعه ی نا آگاه , دیموکراسی آفت و بلایست که که مانند سیلاب بی باران ریشه های اخلاقی و دینی را قطع  و عفت پاکدامنی را نابود , اخلاص , ایثار , محبت و عاطفه انسانی را از بین برده  و امروز در جامعه ی غربی اگر جرئت دفاع از حریم انسانیت وجود ندارد در حقیقت اصالت و ریشه ها را بریده اند.

فلذا نقش شراب و لذّتهای زودگذر و شب نشینی ها اگر در جامعه افغانستان رایج می شود  و ارزش جوانان را فدای خود می کند دال بر آنست که دارند ریشه های مردانگی شجاعت و همت ما را  قطع می کنند و اصالت انسانی ما را از ما می گیرند , در این  زمینه آیا زنان و مردان افغانستان مسؤول نیستند که بدانند , کدام دستها دارد ریشه های ارزشی ملت را قطع می کنند؟

زمانیکه سربازان بیگانه بعد از چندین سال کشور فلپین را ترک نمودند میراث این لشکر کشی در فلیپین هفتاد هزار کودک بجاه مانده بود که در سایه نام دیموکراسی بیگانگان کاشتند و از خویش برجای گذاشته و رفتند. در این زمینه اینجانب چیزی را نه می نگارم , ولی قضاوت را بردوش خواهران و برادران هموطن می گذارم تا باشد که بیداری در این زمینه بوجود آید و هموطنان ما بدانند که مردان و زنان افغانستان مسلمانند و مسؤولیت دارند که از حرمت و نوامیس خویش دفاع کنند.

انتهای کلام

از دیدگاه این جانب از اینکه شاهد بر امور زندگی غربی هستم به این نتیجه رسیده ام که , نقش زنان امروز در جامعه غربی به انتهای منفی خود رسیده است و زنان در جامعه اروپا و آمریکاه آنقدر مظلومند که حتی در تبلیغات پست ترین مواد تجارتی نیز باید از وجود لطیف زن بهره گیرند و در تمام ابعاد ضد اخلاقی از وجود زنان استفاده می شوند و در تمام نقشهای منفی و تن به ذلّت دادن و بیچارگی در تلویزون , سینماها , کارباره , دیسکوها و هوتل رستوران از وجود زنان بهره می برند. تمام مسّاج خانه ها از وجود زنان جوان استفاده می شوند. خلاصه در دنیایی غرب زن یعنی فساد و پلیدی , زن  یعنی هویّت فروشی , زن یعنی یک موجود بی ارزش.

 هموطنان عزیز , خواهر و برادر مسلمان آیا دوست دارید که زنان در جامعه شما نیز به چنین بلای غم انگیز گرفتار شوند؟ آیا دوست دارید که روزی شاهد بر برهنه بودن زن و فرزندان خود در جامعه خویش باشیم؟

ایمان داشته باشید که سیلاب بی باران فساد موجوده اگر مهار نشود روزگاری را خواهند آورد که امروز در مصر , ترکیه , لبنان و سایر بلاد اسلامی آورده اند.

اسلام چه میگوید؟

مطابق حکم سریع الهی زنان و مردان یکسان در قرآن یاده شده و در دفاع از حرمت زن اولین مکتبی که از هویّت زنان دفاع کرده اند اسلام است. در جامعه اسلامی زن مقتدیر و گرامی می باشد و وجود زنان را  مایه افتخار دانسته و به عنوان یک مادر او را می ستایند.

در جامعه ی اسلامی زن حق دارد که آزاد باشد و در تمام شرایط  از حق آزادی برخوردار شود امّا به شرطی که از قانون مطروحه اسلامی خارج نشود و نظام خانوادگی و اخلاق اسلامی را پشت پا نه زند.

در حفظ نظم و انظباط و اطاعت از قانون مردان و زنان یکسانند و در این زمینه هیچ تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد.

 با رعایت قانون اسلامی زن حق دارد که در پست وزارت و مقامهای بالاتر از آن دست یابد ولی تنها چیزی که سخت اسلام از آن دفاع می کند حرمت و عفت زنان می باشد زیراکه عزّت زنان از آن ناشی می شود و اگر خدای نخواسته به عزّت زن لطمه وارد آید این لطمه بر پیکره ی جامعه اسلامی خواهد بود.

 در اداره منازل زنان مربی اند و ایمان داشته باشید که مردان در بیرون زمانی موفق خواهند بود که در منزل خویش از وجود دلسوزترین انسان یعنی زن برخوردار باشد. عاطفه و عشق صفایی و اخلاص در وجود بانوان بیش از مردان بوده و زنانند که بعد از پایه گذاری خانه و خانواده با تربیت اصلح فرزندان صالح را تقدیم و بنیاد اجتماع را نیز محکم و استوار می سازد.

فرزندان قوم : اگر نقش مردان را در خانه و جامعه منفی مشاهده کردید امیدوارم که آن را به اسلام نسبت ندهید.

اگر نقش منفی طالبان  و القاعده  را شاهد هستید امید است که آن را به اسلام نسبت ندهید

اسلام دین جامع و کامل است که در آن هم زنان نقش دارند و هم مردان.و در نزد خدا زنان و مردان مؤمن و متقی و پرهزگاران مقتدیر خواهند بود , زیراکه عمل هر انسان همراه با او بوده و چهره ها را نیز می توان از طریق اعمال خوب و بد شناختBy Allah Yarie.

@

 ©2003, Voice of Hazarajat                                                                
Last Update : 2011/04/07        >>>Back to Home