ژاپان در سال 2010 و 2011

جاپان در سال 2010 و 2011

خدا هیچ ملتی را گرفتار عذاب نمی کند و با هیچ قوم و قبیله و یا بنده اش دشمنی ندارد , زیراکه او خالق است و خلاقیّت از آن اوست و او رحمان و رحیم است و لطف و احسانش بر همه موجودات سایه انداخته و همه ی عالم از سفره نعمت هایی فراوانی که آفریده است بهره می برند. امّا افسوس و صد افسوس که جامعه بشری بر سفره ی نعمتهای خداوندی نشسته اند و بی شرمانه نمکدان را می شکنند و حرمت ها را پاس نمی دارند و در دامن کوه و دشت دمن غرق در خود پرستی و جنایت هستند و برای فخر فروشی از زنان و فرزندان مردم بهره می برند و برای چاپیدن این و آن در سایه دیموکراسی هر آنچه را که می خواهند می کنند.

1 - جاپان کشور پادشاهی می باشد ولی اداره امور در دست صدر اعظم است و نخست وزیر را نیز مجلس ملی انتخاب می کنند و فعلاً نقش دو گروه بزرگ در مجلس ملی سایه انداخته است که البته بطور ظاهر نقش گروه حاکم اکثرند و اداره کشور را بدست دارند.

در سال 2010 و2011 نفاق در میان سران حاکم و مخصوصاً در میان وکلا در مجلس ملی به حد اعلی خود رسیده بود و مسؤلین زیربط برای رسیدن به اهداف گروهی خفّت بار ترین حرکات را در مجلس ملی براه می انداختند و آشکارا در راه رسیدن به اهداف گروهی مرام و خواسته های ملی و منافع مردم جاپان را زیرپا گذاشته و در اندیشه ها جز نفاق و خود پرستی بیش نداشتند و تا جایکه در یکی از گفتگوهای تلویزونی ؛ مردی با چهره ی گرفته فریاد زد که حاکم بر گرده مردم و وکلای مجلس ملی جاپان دزدانی هستند که از سرمایه مردم حقوق دریافت می کنند و فقط در فکر کیسه خودشان هستند و بس و برای بهبودی ملی و وضع اقتصاد مرده کشور هیچ کاری نمی کنند.

 نفاق سران در مجلس ملی تا بروز زلزله و سونامی هر روز بدتر می شد و حق طلبی گروهی و حفظ قدرت بجای رسید که فریادهای مردمی بلند و نفرینها بر زبان جاری و بلآخره خدا در اثر نفاق و بی حرمتی در حق ملت مظلوم جاپان همه ی شان را دچار آن ساختند که شاهدیم. خلاصه کلام از سال 1992 الی 2010  شانزده الی 18 نخست وزیر زمام امور را بدست گرفتند امّا هر کدام در اثر بی درایتی و یا نفاق گروهی سقوط کردند که البته این همه تغیر و تبدیل در هیچ کشوری در وسط 18 سال اتفاق نیفتاده است.

2 - براستی که نفاق بدترین بیماری در میان جامعه بشری محسوب می شود و در هرجامعه ی که نفاق و فساد اخلاقی رایج شد باید در انتظار بلاهای طبیعی نشست , چنانچه که در چهار دهه ما شاهد در کشور افغانستان هستیم و بودیم که چگونه ملتی در میان آتش نفاق سوخت و می سوزد.

امروز همین بلا در جاپان نیز دامن گسترده است و اثار نفاق , کدورت و فساد اخلاقی باعث می شود که سونامی و زلزله دامن مردم جاپان را بسوزاند و با از بین رفتن حدّ اقل 25 الی 30 هزار نفر و تخریب اماکن و اقتصاد جامعه غم و اندوه بر کشور جاپان سایه بیندازد.

نفاق و فساد اخلاقی و تجاوز به حریم و حقوق دیگران در تباهی و ویرانی جامعه انسانی صد درصد نفش داشته و خواهند داشت و در این زمینه بی حیایی زنان جوان در جاپان در سال 2010 و 2011 در حدّ نهای خود رسیده است و این زنان بی بند و بار هستند که با عدم احترام به حقوق جامعه با حالت بسیار زننده وارد بازار شده و این فعل بجای رسیده است که حتی زنان میانه سال جاپان اعتراف دارند که حرمت و حیثیّت زن در جاپان نابود شده است و زنان جوان امروزی شخصیت و کرامت انسانی خویش را بطور کلی از دست داده اند.

در نتیجه سه جریان غم انگیز در بوجود آوردن آفات و بلاهای طبیعی در جاپان نقش دارد و این سه موضوع عبارت است از نفاق سران یعنی دولت و مجلس و بی حیایی زنان و فساد اخلاقی و تجاور آشکار به حریم موسفیدان جاپان و خالی کردن جیب آنان توسط مافیای اقتصادی .

براستی دل هر انسان آزاده و عاقل بدرد می آید که در کشور متمدن چون جاپان چرا این همه خیانت وجود دارد؟ چرا نفاق دراین کشور دامن گسترده است؟ و چرا حرمت و کرامت انسانی زنان ملعبه یک مشت مردان هوس باز می شوند که بی مهابا برای رسیدن به مرام ضد انسانی شان زنان را برهنه وارد اجتماع می کنند؟ و هزاران چراهای دیگر که اگر فرصت اجاره داد بیان خواهیم داشت انشالله

در نتیجه باید اعتراف کنیم که زمینه بلاها را خود مساعد می سازیم و عامل اصلی گرفتاریها خود انسانهاست که در اثر بی حیایی , کدورت و فساد اخلاقی برخویش مسلط می سازد و لذاست که بشر امروز درنده تر از حیوانات شده است.

مهر , محبت و عاطفه انسانی در لابلای خود پرستیها مدفون گردیده و هر روز در گوشه گوشه های جهان شاهد حوادث تلخی هستیم که نقش انسان در بوجود آوردنش صد در صد است.

در خاتمه زلزله غم انگیز 9 ریشته جاپان چهارمین زلزله جهان است که بعد از 150 سال اینبار در جاپان اتفاق افتاد .....بقلم اللهیاری

@

 ©2003, Voice of Hazarajat                                                      
Last Update : 2011/03/24        >>>Back to Home