لیسه هدایت سنگشانده ی جاغوری

لیسه عالی هدایت سنگشانده ولسوالی جاغوری

یادی از خدمت گزاران صدیق در جامعه ما

لیسه هدایت سنگشانده از جمله ی لیسه هایست که در ایام تاریکی و جهالت احزاب سیاسی و در میان خروشان فتنه های قومی و قبیله گرایی هویت خویش را با عالی ترین تدبُر و اندیشه در منطقه در سایه مدریت آقای محمد اشرف زاهدی حفظ و با روحیه ی عالی در کمال پذیری و تربیت علمی فرزندان پیشگام و تنها لیسه ی فعال در منطقه جاغوری , لیسه هدایت سنگشانده بود که در میان کدورت , حسادت و فتنه ها دروس و لیکچرهای خویش را ادامه داده و در تربیت بچه های قوم فعّال بودند..

آقای محمد اشرف زاهدی به عنوان مدیر لیسه هدایت سنگشانده , انسان کاملاً مدبّر و مرد خردمندی بود که در اداره امور مالی و نظام داخل لیسه و انتخاب معلمین و اساتید فوق العاده توانا و در این زمینه باید اذعان داشت که در دنیای تاریک جنگ و جدال های قومی و قبیله ی هنر می خواهد تاکه انسان فداکار از متن مردم بر خیزد و برای دانش و کمال و تربیت فرزان مردم در منطقه وارد مبارزه شده و لیسه ی عظیمی را در خدمت فرزندان قوم بگذارند.

ما با افتخار از فعالیتهای شخص مدیر لیسه هدایت در حفظ و اداره  لیسه تقدیر می کنیم و از همراهان آقای زاهدی , مانند استاد علی جان قاسمی خدمت گذار صدیق و سر معلم عبدالوهاب مرد دلسوز به جامعه و سایر اساتید دل سوز کمال تقدیر و پشت بانی را داشته و از خدای جلیل اجر عظیم برای شان خواهانم..... ادامه دارد بقلم اللهیاری

 

قسمت دوم و آخر

شاگردان بسیار از لیسه هدایت فارغ تحصیل شدند و برای ادامه تحصیلات عالی در پوهنتون کابل وارد و برای چندمین بار است که فرزندان قوم به بهترین نمرات عالی به عنوان اساتید جذب دانشگاه ها شده اند و در قسمت طبّ نیز فرزندان قوم پیشگام و با بهترین دست آورد وارد خدمات اجتماعی گردیده اند که , در واقع تمام اینها بر می گردد به آثار خدمات فرهنگی و تربیتی اساتید در لیسه هدایت سنگشانده جاغوری. ما برای شادی روح محمدجواد نوری استاد صوت و قرآن در لیسه هدایت نیز درود می فریستیم و ایشان بدست عوامل وهابی در کندی پشت به شهادت رسیدند که خدا روحش را شاد کند ویدیوی ایشان و سایر اساتید را در سایت Hazarajat1 یوتوب تماشا کنید.

 ©2003, Voice of Hazarajat
Last Update : 2011/04/02        >>>Back to Home