جــــــوان ومسؤولیتهای او

 

جــــــوان ومسؤولیتهای او

جوانی لذّت بخش ترین دوره از دوره های حیات و زندگی می باشد و وجود توانمند جوان است که سرنویشت آینده خود و اجتماع خویش را تعیّن می کند. در جسم و جان جوان راز ها نهفته است که اگر در مسیر اصلح و نیکو هدایت شود مشکلات اجتماعی را حلّ و آینده یک کشور را درخشان ساخته و یقیناً با حرکت سرنویشت ساز خود جامعه خویش را به گلستانی مبدّل خواهد نمود.

 عاطفه ، احسان ، از خود گذری ، بردباری ، صبر و فراگیری علم و دانش از جمله رازهای زیبایست که در وجود جوانان موجود بوده و جوان می باشد که هم دارای نیروی کاریست و هم دارای توانمندی روحی , و این دو بعد در جوان, از جوانان شخصیّتی می سازد که توان استقامت را نیز بر اساس رسالت انسانی داشته باشند. بازوان توانا و تنومند در جامعه انسانی جوانان هستند که اگر , جوانان به جوانی خویش ارج نهند و به اصالت انسانی خود بیندیشند و این دوره ی بسیار با ارزش را مفت از دست ندهند.

 

امّا جوان و رسالت انسانی:

 

 در بحث و گفتگو با جوانان عزیز این جانب به دو موضوع مهم برخورده ام که جوانان جامعه برایم تعریف کرده اند.

 

تعریف اول:

می گویند جوانیست , خوش باش, این دوره را باید با تمام وجود در عیش نوش و لذت بسر برد ,  میگویم چرا ؟ می گویند اگر جوانی به پایان رسید و از دست رفت بر نه می گردد حیف است که خوش نباشیم و از زندگی ظاهری بهره نبریم. می پرسم که لذّت و بهره ی زندگی را چگونه تعریف می کنید؟ می گویند: ای بابا رقص آوازخوانی, پارتی ، عشق و رابطه ها از نوع جنسی با جنس مخالف ولو در هر شکلش, حرام یا حلال. همچنین بدست آوردن پول ، ثروت, و داشتن شهرت و توانمندیهای اجتماعی از نوع زور ، و قدرت و ..... تعجب کنان می پرسم که بیشتر از این چه؟ می گویند همین.

 

تعریف دوم .

می گویند جوانیم و مسووُلیتها سنگین می باشد . فرصت کم و مرگ به دنبال, چه باید کرد که به اهداف عالیه ی انسانی رسید؟ می پرسم که: اهداف انسانی را چگونه برسی می کنید؟ می گویند که در قدم اول: نیرومندیم و قدرت انجام هر عمل مثبت و منفی از ما ساخته است. چه بهتر که گامهارا مبث بر داشته و برای آینده ی درخشان بیندیشیم. می گویم مثلاً؟ می گویند: اولّین گامی که باید برداشت رجوع به سوی کمال انسانی هست که عبارت از خدا پرستی و عبادت می باشد. اگر در ایام جوانی اطاعت از خدا را بدست بیاوریم, زندگی ما بیمه خواهد شد , برای اینکه خدا شاهد بر همه حرکات ما بوده و ما را در خواسته های فردی و اجتماعی رهنمائی و یاری خواهند کرد. در قدم دوم اطاعت والدین می باشد, و اطاعت والدین است که گامها را استوار ساخته و مسیر خدمت به جامعه را هموار می سازد. اگر بخواهیم که به جامعه خدمت نمایم شرط اول آن اینست که , خدمت گذار صادق در فامیل باید بود و احترام به اعضای خانواده سر آغاز همه ی احترامهاست . و اگر جوان در خانه خویش از نیروی جسمی برعلیه خانواده اش استفاده نکرد؛ جوانیست که دارای فضیلت و برکت بوده و در اجتماع نیز هر پست و مقامی که بدست آورد به سود و زیان اجتماع خواهد اندیشید.

 

می گویم در باره دنیا بیشتر می اندیشی یا آخرت؟ می گویند: اگر دنیا را نداشته باشیم ممکین به آخرت نیز مطابق میل نخواهیم رسید. امّا درک حلال و حرام واجب است و نباید درآمد دنیایی خویش را بدون کنترول بدست آورد. خدا روزی حلال را در اختیار ما قرار داده است , که اگر بدانیم. تلاش و کوشش برای بهتر ذیستن واجب شرعی بوده  و همه انسان در گروی تلاش خویشند و باید تلاش کرد که هم برای خود بکاریم که نیاز فطرئی حیات موجوده ی ماست و هم نیازعالم برزخ و قیامت یعنی بعد از مرگ ما. و اگر تفکر مرگ و جهان بعد از مرگ پیدا شد, آن وقت است که توان خدمت را نیز بدست خواهیم آورد. و با تلاش خویش برای بهبود زندگی مردم نیز در خدمت جامعه خویش خواهیم بود. خدا انسان صادق و راستگو را دوست دارد. فلذا باید صادق و راستگو باشیم , تا که مورد لطف و احسان خدا قرار گریم. انشالله. ادامه دارد بقلم اللهیاری

 

©2003, Voice of Hazarajat                                                      
Last Update : 2011/04/07        >>>Back to Home